Data Analyse is een belangrijk onderdeel van Business Intelligence en Big Data, zo ook binnen de overheid. Bij data analyse is het belangrijk dat de vooraf opgestelde (onderzoeks-)vragen duidelijk van aard. Deze vragen moeten namelijk beantwoord kunnen worden aan de hand van de uitgevoerde data analyses.

Het project dat Isatis Business Solutions heeft gedaan voor onze opdrachtgever, lag binnen De Buitenlandse Zakan Analyse Omgeving (BAO). De BAO is gekoppeld aan het visumaanvraagsysteem en hierin zit vele data van eerdere visumaanvragen en vreemdelingenketens. BAO heeft de potentie om de besluitvorming omtrent visumaanvragen slimmer en efficiƫnter in te richten. Hiervoor hebben wij met een team van data-analisten uitgebreide informatie analyses uitgevoerd waardoor we de werking van BAO hebben verbeterd.

Stel ons direct een vraag!

Vragen of meer Informatie?