Richard Braam

Richard Braam

Valt het jou ook op dat veel organisaties roepen dat zij ‘Data driven’ zijn terwijl ze dat niet zijn en niet eens moeten wíllen zijn?

De afgelopen kwart eeuw heb ik mij gespecialiseerd in het analyseren, verwerken en visualiseren van bestuurlijke data.

In de vorige eeuw waren veel organisaties ´Document driven´ of erger nog ´Dogma driven´. Men had een bepaalde visie vastgelegd in een Mission Statement en op die basis werd er bestuurd. Achteraf werd op basis van het financieel grootboek berekend hoe succesvol men was.

Dit is natuurlijk achterhaald en reactionair bestuur in onze moderne tijd. Tegenwoordig kunnen wij aan de hand van doorloop data al bijsturen om resultaten te borgen. Hoe groter en complexer de organisaties, hoe meer de noodzaak hiertoe.

Veel multinationals, grote bedrijven en overheden hebben het Data driven management omarmd. Maar in het Big Data tijdperk is het ondoenlijk om alle data zelf te analyseren.

Data Informed lijkt het nieuwe credo. Ik denk dat men uiteindelijk Dashboard driven wil zijn.

Overzichtelijke en inzichtelijke dashboards gebaseerd op ken en stuurgetallen van overheden en grote bedrijven. Visualisatie van geanalyseerde bestuursdata volgens best practice.

Dat is niet alleen de toekomst van modern bestuur en management, dat is ook waar mijn passie, kennis en kunde ligt. Enthousiaste bedrijven en instellingen mijn beloning.

Ik ben Richard Braam, Data visualist.

Add Comment